Η φόρμα καταχώρησης δήλωσης είναι ανενεργή.

Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας για τις ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων.

Ευχαριστούμε.