Το Δελτίο Κίνησης είναι ενημερωμένο μέχρι και την πράξη 61/23-12-2021

©2013-2021 Τμήμα Πληροφορικής Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Για προβλήματα σύνδεσης στείλτε email στον διαχειριστή.