Το Δελτίο Κίνησης είναι έτοιμο για ενημέρωση για την χρονιά 2021-2022 - Οι επιλογές ενημερώθηκαν με τους ισχύοντες κλάδους


©2013-2021 Τμήμα Πληροφορικής Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Για προβλήματα σύνδεσης στείλτε email στον διαχειριστή.